CLOSE

Mythen en Sagen over Botox

bart biermans arts the body clinic 1

Botox is de merknaam voor het middel Botulinetoxine. Andere geregistreerde merknamen op de Europese markt voor Botulinetoxine zijn Dysport en Azalure. Binnenkort komt er waarschijnlijk nog een merk op de markt, te weten Xenomin. Al deze middelen kunnen veilig worden gebruikt en vallen onder hele strenge wetgeving van toepassing op medicijnen.

Er rusten nog veel taboes op het middel Botox. Aan de hand van een aantal veel voorkomende vragen in mijn eigen praktijk, wil ik u meer inzicht geven in dit middel.

Is Botox niet schadelijk voor me, het is toch een vergif?

Dit klopt, maar is niet van toepassing voor de concentraties die gebruikt worden voor het behandelen van rimpels of overmatig zweten.

Het eerste basisprincipe van de toxicologie (kennis van vergiften)  is dat vrijwel iedere stof, die in overmaat aanwezig is, schadelijk kan zijn. Dosis sola facit venenum (alleen de hoeveelheid maakt het vergif) zei Paracelsus al in de 16e eeuw. Het gevolg hiervan is dat iedere giftige stof een drempelwaarde heeft waarbij nog geen enkel nadelig effect op het organisme aantoonbaar is. Ook bijvoorbeeld paracetamol, dat door bijna iedere Nederlander wel eens is gebruikt voor koorts, hoofdpijn of ander pijnklachten, kan in hoge concentraties een giftige uitwerking hebben op de lever.

Is Botox niet schadelijk op de lange termijn?

In 1968 deed Alan B. Scott dierproeven om de mogelijkheden van botuline A als geneesmiddel te testen. In 1989 werd Botuline A door de FDA (Food and Drug Administration) goedgekeurd voor toepassing in de VS bij strabismus (scheelzien) en diverse lokale spierspasmen. In 2002 is gebruik van botuline A voor cosmetische doeleinden toegestaan. Er is dus al een lange ervaring met het middel en tot op heden zijn er geen schadelijke lange termijn effecten gerapporteerd bij het gebruik van Botox voor cosmetische of medische doeleinden. Het middel kan zelfs veilig gebruikt worden bij kinderen die leiden aan de boven beschreven aandoeningen.

Bestaat er niet het gevaar dat als ik stop met Botox mijn rimpels erger terugkomen dan voorheen?

In tegendeel. Botox is het ideale middel om rimpels te voorkomen. Doordat de met Botox behandelde zone een paar maanden niet actief is geweest, heeft de huid zich mooi kunnen herstellen. Bovendien heeft u de rimpels ook niet dieper gemaakt doordat u die spieren een tijd lang niet heeft gebruikt. Ook kunt u het inmiddels een beetje verleerd zijn die spier te gebruiken. De frons is daar een goed voorbeeld van. Nadat uw frons een periode niet actief is geweest, zult u vanzelf een stuk minder fronsen.

Krijg ik van Botox geen uitdrukkingloos gezicht zoals bepaalde bekende Nederlanders?

Zonder op de personen in kwestie in te gaan: het gaat meestal om Botox in de verkeerde zones bijvoorbeeld rondom de mond. Dat zijn de spieren, die men gebruikt bij het spreken; leg je die stil met Botox, dan krijgt men het beruchte “pokerface-effect”. Het kunstmatige, opgeblazen gezicht wordt ten onrechte met Botox geassocieerd. Meestal is dit te wijten aan het gebruik van te veel rimpelvullers.

Zijn er dan helemaal geen nadelen aan het middel Botox?

Botox is de eerste keer na 3-4 maanden uitgewerkt. Gebruikt u het middel langer dan heeft u 4-9 maanden resultaat. Het betekent dus wel dat u vaker behandeld moet worden met het middel. Maak van te voren een goede afweging of het financieel haalbaar is, want een keer voor een prikje Botox komen heeft geen zin. U went dan aan het mooie resultaat en het is vervelend als u de behandeling niet kunt doorzetten.

Bart Biermans (arts van The Body Clinic)

Download volledig artikel.

Recent Posts