CLOSE

Cosmetisch arts Amsterdam KNMG keurmerk

danielle miggelenbrink nederstigt manager bodyclinc

Cosmetisch arts Amsterdam

Sinds 1 juli 2019 is cosmetisch arts KNMG een beschermde titel in Nederland. Dat is een goede zaak, Dit betekent namelijk dat afgestudeerde artsen nu een gecertificeerde opleiding tot cosmetisch arts kunnen volgen, maar ook dat cliënten meteen kunnen zien welke klinieken werken met gekwalificeerde medici.

Specialiseren tot cosmetisch arts

Wanneer medische studenten zich na hun opleiding willen specialiseren in een bepaalde richting – bijvoorbeeld tot chirurg, neuroloog, of kno-arts – moeten zij een opleidingsplaats zien te bemachtigen in een ziekenhuis. Maar wilde iemand zich specialiseren tot cosmetisch arts dan was er tot voor kort eigenlijk geen mogelijkheid om  te specialiseren in het vak. De reden hiervoor is vrij praktisch: het gaat om een relatief nieuw vakgebied. Twintig jaar geleden kwamen cosmetisch medische ingrepen nog nauwelijks voor. Maar de laatste jaren is de behoefte hieraan enorm gegroeid.

Daarom heeft de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG) met succes geijverd voor een erkenning van Cosmetische Geneeskunde als een aparte medische discipline. Die erkenning was hoognodig volgens de voorzitter van de NVCG: “De afgelopen jaren was het onduidelijk wie nu een echt gekwalificeerde cosmetisch arts is en wie niet. Het gaat om een jong vakgebied met een laag medisch risico. Maar dat betekent niet dat er geen complicaties kunnen plaatsvinden. Daarom is het goed dat er nu een eigen opleiding is en een eigen expertise. Cosmetische geneeskunde is niet meer iets wat er even bij gedaan kan worden.” 

Opleidingsklinieken

Momenteel zijn er acht opleidingsklinieken aangewezen waar cosmetisch artsen terechtkunnen voor hun specialisatie. De klinieken worden apart gevisiteerd en gekeurd op basis van kwaliteitseisen, opgesteld en afgestemd door de NVCG en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Meijer: “Het gaat om een relatief korte specialisatie waarbij je één dag in de week theorie krijgt en vier dagen meedraait in een kliniek. Het huidige curriculum beslaat twee jaar. Maar we zijn nu bezig met aanvullende modules zoals bijvoorbeeld cosmetische chirurgie – echt snijden. Dat zit nu nog niet in de basisspecialisatie.” Artsen die reeds werkzaam zijn in het vakgebied hebben tot 1 juli 2022 de tijd om middels een overgangsregeling aan te tonen dat zij de kwalificaties in huis hebben die recht geeft op de erkende titel.

Bron: Mijngezondheidsgids.nl 24 juli 2019

Recent Posts
img 3185beste botox kliniek