Saxenda®

Liraglutide

hugo ammerlaan arts the body clinic 1

De informatie op deze pagina is medisch getoetst door
Drs. Mirthe van der Putten

Wat is Saxenda

Saxenda (stofnaam Liraglutide) is een injecteerbaar geneesmiddel dat wordt gebruikt om volwassen die lijden aan obesitas te helpen af te vallen en op gewicht te blijven. Saxenda is ontwikkeld door het farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk en is alleen op recept verkrijgbaar.

Liraglutide

Liraglutide is de stofnaam van het medicijn dat wordt gebruikt in Saxenda. Een Liraglutide-injectie verlaagt de hoeveelheid glucose in het bloed. Liragluditde-injecties worden verkocht onder de merknamen Saxenda en Victoza. Victoza is geregistreerd voor de behandeling van diabetes type II en Saxenda voor de behandeling van overgewicht. Saxenda en Victoza zijn ontwikkeld door pharmaceut Novo Nordisk. Beiden zijn alleen op recept verkrijgbaar.

Saxenda kopen

Bij onze behandeling Medisch afvallen met injecties wordt het medicijn Saxenda voorgeschreven door onze artsen in combinatie met een voedings- en beweegplan. De behandeling met Saxenda is verkrijgbaar in de klinieken in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Den Bosch en Duiven (Arnhem).

Saxenda prijs

De vanaf prijs van Saxenda bij The Body Clinic is €325 per maand als onderdeel van ons programma Medisch afvallen met injecties. Omgerekend betaald u dan €59 per pen van 18mg incl. de supervisie van de arts, een sessie met de voedingscoach en het gebruik van de dieet app. Saxenda wordt door onze artsen alleen voorgeschreven als de cliënt voldoet aan de indicaties.

Saxenda recept

Saxenda is alleen op recept van een arts verkrijgbaar en wordt door onze artsen alleen voorgeschreven als de cliënt voldoet aan de indicaties en als onderdeel van onze behandeling Medisch afvallen met injecties. Saxenda is op recept verkrijgbaar in de klinieken in AmsterdamRotterdamUtrechtDen HaagHaarlemDen Bosch en Duiven (Arnhem). Saxenda wordt voorgeschreven bij volwassen patiënten met een aanvankelijke BMI (Body Mass Index) van:

 • ≥ 30 BMI (obesitas), of
 • ≥ 27 BMI tot < 30 BMI (overgewicht) die ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit hebben, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie, dyslipidemie of obstructieve slaapapneu.

* Behandeling met Saxenda® moet worden gestaakt als
de patiënt na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaams- gewicht is kwijtgeraakt.

De werking van Saxenda

Het geneesmiddel is vergelijkbaar met het natuurlijke GLP-1 hormoon. Het reguleert de eetlust door het gevoel van honger te verlagen en het gevoel van verzadiging te verhogen. Hierdoor gaat u minder eten en dus afvallen. De injecties zijn alleen op recept verkrijgbaar. De injecties kunt u zelf toedienen

Is Saxenda veilig?

Saxenda is goedgekeurd door de FDA en het ministerie van volksgezondheid. Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld dat Saxenada moet worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem voor patiënten met ernstig overgewicht, daarmee is Saxenda het eerste geneesmiddel tegen obesitas in het basispakket. Saxenda is in Nederland alleen op recept verkrijgbaar.

Het verschil tussen Saxenda en Victoza

Zowel Saxenda als Victoza bevatten de stof Liraglutide en komen van dezelfde pharmaceut, Novo Nordisk. Victoza is geregistreerd voor de behandeling van diabetes type II en Saxenda voor de behandeling van overgewicht. Het verschil tussen Saxenda en Victoza zit in het gebruik en de dosering.

Gebruik
Verschil in gebruik tussen Saxenda en Victoza

 • Victoza moet tweemaal daags worden geïnjecteerd
 • Saxenda moet eenmaal daags worden geïnjecteerd.

Dosering
Verschil in dosering tussen Saxenda en Victoza

 • De dosering van Victoza is 0,6mg, 1,2 mg of 1,8mg.
 • De dosering van Saxenda is 0,6mg, 1,2 mg, 1,8mg, 2,4mg of 3mg.

Door de hogere dosering van Saxenda is dit medicijn beter geschikt voor de behandeling van overgewicht dan Victoza.

Saxenda vergoeding door de zorgverzekeraar

Het medicijn liraglutide (Saxenda®) kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht worden vergoed uit het basispakket. De vergoeding geldt alleen voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van 35 of hoger die al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 geldt verder dat zij 1 van 3 bijkomende ziektes moeten hebben.

Bijwerkingen Saxenda

Zoals alle medicatie kan Saxenda bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze zal ervaren. De meest voorkomende bijwerkingen van Saxenda zijn:

 • hoofdpijn,
 • misselijkheid,
 • diarree,
 • obstipatie
 • en overgeven.

Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans na een paar dagen of weken.

Een volledige lijst met bijwerkingen vindt u in de bijsluiter in de verpakking van uw Saxenda pen. Heeft u vragen over bijwerkingen of krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Dosering Saxenda

Doseerschema voor gebruik volwassenen
Gebruik dit middel altijd zoals uw arts u dat heeft verteld. Hieronder vindt u een eenvoudig doseerschema dat u helpt de dosering op te bouwen van de start­ dosering van 0,6 mg tot de maximale dosering van 3,0 mg.

 • Week 1 – 0,6 mg – eenmaal daags
 • Week 2 -1,2 mg – eenmaal daags
 • Week 3 – 1,8 mg – eenmaal daags
 • Week 4 – 2,4 mg – eenmaal daags
 • Week 5 – 3,0 mg – eenmaal daags (onderhoudsdosering)

Een dosering hoger dan 3,0 mg per dag wordt niet aanbevolen.

Het doseerschema is opgesteld om de kans op misselijkheid bij het starten met Saxenda te minimaliseren. Omdat u de dosering langzaam verhoogt, kan uw lichaam zich aanpassen aan de medicatie en zal de misselijkheid meestal afnemen. Uw arts kan het doseerschema aanpassen als u de bijwerkingen niet kunt verdragen.

Waar injecteert u Saxenda?

 • Saxenda® wordt toegediend als een onderhuidse injectie (subcutaneinjectie). Injecteer het niet in een ader of spier.
 • De beste plaatsen om te injecteren zijn
  •  aan de voorzijde van uw dijen,
  • de voor­zijde van uw middel (buik)
  • of uw bovenarm.
 • Voordat u de pen voor het eerst gebruikt, laat uw arts of verpleegkundige u zien hoe u de pen moet gebruiken.

Bewaaradviezen

Vóór gebruik:
Bewaar Saxenda® vóór het eerste gebruik in de koelkast bij een temperatuur van 2°C tot 8°C. Niet in de vriezer of in de buurt van het vriesvak bewaren. Wanneer Saxenda® bevroren is geweest, verliest het namelijk zijn werking.

Tijdens gebruik:
Na ingebruikname kan Saxenda® gedurende een maand worden bewaard beneden 30°C of in de koelkast (2°C – 8°C). Houd de dop op de pen ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op het etiket van de pen en op het kartonnen doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bent u vergeten Saxenda® te gebruiken?
Als u een dosis vergeet en u zich dat herinnert binnen 12 uur na het gebruikelijke tijdstip van gebruik, injecteer het geneesmiddel dan zodra u zich dat herinnert. Alshetechtermeerdan12uurgeledenisdatuSaxenda® hadmoetengebruiken, slaat u de gemiste dosis over en injecteert u de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip. Neem de volgende dag geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Ook mag u de volgende dag de dosis niet verhogen om een vergeten dosis in te halen.

Naalden voor uw Saxenda® pen
De pen is ontworpen voor gebruik met NovoFine® naalden voor eenmalig gebruik met een lengte tussen 4 en 8 mm en een dikte van 30­32G. Voor iedere injectie dient een nieuwe naald gebruikt te worden. De pen en naalden mogen nooit met anderen gedeeld worden.

Gaat u op reis?
Gaat u binnenkort op reis? Dan is een goede voorbereiding van groot belang. Naast de normale bewaarcondities moeten op vakantie soms extra maatregelen worden genomen om Saxenda® te beschermen tegen bevriezing of om Saxenda® niet boven de 30°C te laten komen, bijvoorbeeld:

 • bewaren in een koelbox.
 • bewaren in koeltasje.

Daarnaast moet op het volgende worden gelet: u mag Saxenda® niet:

 • in direct zonlicht leggen.
 • in een in de zon geparkeerde auto bewaren.
 • direct tegen het koelelement aanleggen in een koelbox of koeltasje i.v.m. bevriezing.
 • bewaren in een auto die in de vrieskou staat (bijvoorbeeld op wintersport).
 • meenemen in het bagageruim van een vliegtuig i.v.m. bevriezing.

Afspraak maken

Voor een behandeling of gratis consult kunt u rechtstreeks bellen met het centrale nummer of het contactformulier invullen op de afspraken pagina.

Maandag – Zaterdag: 08:00 - 19:00

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem, Den Bosch en Duiven (Arnhem)