CLOSE

Saxenda®

Liraglutide

Simone Kouwenberg arts The Body Clinic

De informatie op deze pagina is medisch getoetst door
Drs. Simone Kouwenberg

Wat is Saxenda

Saxenda (stofnaam Liraglutide) is een injecteerbaar geneesmiddel dat wordt gebruikt om volwassen die lijden aan obesitas te helpen af te vallen en op gewicht te blijven. Saxenda is ontwikkeld door het farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk en is alleen op recept verkrijgbaar.

Liraglutide

Liraglutide is de stofnaam van het medicijn dat wordt gebruikt in Saxenda. Een Liraglutide-injectie verlaagt de hoeveelheid glucose in het bloed. Liragluditde-injecties worden verkocht onder de merknamen Saxenda en Victoza. Victoza is geregistreerd voor de behandeling van diabetes type II en Saxenda voor de behandeling van overgewicht. Saxenda en Victoza zijn ontwikkeld door pharmaceut Novo Nordisk. Beiden zijn alleen op recept verkrijgbaar.

Saxenda kopen

Saxenda is een receptplichtigmedicijn, wat betekent dat het alleen verkrijgbaar is op recept van een arts verkrijgbaar is. Saxenda is met name effectief als het wordt gebruikt in combinatie met een voedings- en beweegplan.

Saxenda prijs

De prijs van Saxenda wordt bepaald door de apotheker.

Voor wie is Saxenda geschikt?

Saxenda wordt voorgeschreven bij volwassen patiënten met een aanvankelijke BMI (Body Mass Index) van:

 • ≥ 30 BMI (obesitas), of
 • ≥ 27 BMI tot < 30 BMI (overgewicht) die ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit hebben, zoals dysglykemie (prediabetes of diabetes mellitus type 2), hypertensie, dyslipidemie of obstructieve slaapapneu.

Behandeling met Saxenda® moet worden gestaakt als de patiënt na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaams- gewicht is kwijtgeraakt.

Saxenda recept

Saxenda is alleen op recept van een arts verkrijgbaar als de cliënt voldoet aan de hierboven omschreven indicaties.

De werking van Saxenda

Het geneesmiddel is vergelijkbaar met het natuurlijke GLP-1 hormoon. Het reguleert de eetlust door het gevoel van honger te verlagen en het gevoel van verzadiging te verhogen. Hierdoor gaat u minder eten en dus afvallen. De injecties zijn alleen op recept verkrijgbaar. De injecties kunt u zelf toedienen

De stoffen die in Saxenda zitten

 • De werkzame stof in dit middel is liraglutide. 1 ml oplossing voor injectie bevat 6 mg liraglutide. Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumfosfaatdihydraat, propyleenglycol, fenol, zoutzuur en natriumhydroxide (voor pH-aanpassing) en water voor injecties.

Is Saxenda veilig?

Saxenda is goedgekeurd door de FDA en het ministerie van volksgezondheid. Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld dat Saxenada moet worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem voor patiënten met ernstig overgewicht, daarmee is Saxenda het eerste geneesmiddel tegen obesitas in het basispakket. Saxenda is in Nederland alleen op recept verkrijgbaar.

Het verschil tussen Saxenda en Victoza

Zowel Saxenda als Victoza bevatten de stof Liraglutide en komen van dezelfde pharmaceut, Novo Nordisk. Victoza is geregistreerd voor de behandeling van diabetes type II en Saxenda voor de behandeling van overgewicht. Het verschil tussen Saxenda en Victoza zit in het gebruik en de dosering.

Gebruik
Verschil in gebruik tussen Saxenda en Victoza

 • Victoza moet tweemaal daags worden geïnjecteerd
 • Saxenda moet eenmaal daags worden geïnjecteerd.

Dosering
Verschil in dosering tussen Saxenda en Victoza

 • De dosering van Victoza is 0,6mg, 1,2 mg of 1,8mg.
 • De dosering van Saxenda is 0,6mg, 1,2 mg, 1,8mg, 2,4mg of 3mg.

Door de hogere dosering van Saxenda is dit medicijn beter geschikt voor de behandeling van overgewicht dan Victoza.

Saxenda vergoeding door de zorgverzekeraar

Het medicijn liraglutide (Saxenda®) kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht worden vergoed uit het basispakket. De vergoeding geldt alleen voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van 35 of hoger die al deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 geldt verder dat zij 1 van 3 bijkomende ziektes moeten hebben.

Bijwerkingen Saxenda

Zoals alle medicatie kan Saxenda bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze zal ervaren. De meest voorkomende bijwerkingen van Saxenda zijn:

 • hoofdpijn,
 • misselijkheid,
 • diarree,
 • obstipatie
 • en overgeven.

Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans na een paar dagen of weken.

Een volledige lijst met bijwerkingen kunt u hier downloaden en vindt u in de bijsluiter in de verpakking van uw Saxenda pen. Heeft u vragen over bijwerkingen of krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Dosering Saxenda

Doseerschema voor gebruik volwassenen
Gebruik dit middel altijd zoals uw arts u dat heeft verteld. Hieronder vindt u een eenvoudig doseerschema dat u helpt de dosering op te bouwen van de start­ dosering van 0,6 mg tot de maximale dosering van 3,0 mg.

 • Week 1 – 0,6 mg – eenmaal daags
 • Week 2 -1,2 mg – eenmaal daags
 • Week 3 – 1,8 mg – eenmaal daags
 • Week 4 – 2,4 mg – eenmaal daags
 • Week 5 – 3,0 mg – eenmaal daags (onderhoudsdosering)

Een dosering hoger dan 3,0 mg per dag wordt niet aanbevolen.

Het doseerschema is opgesteld om de kans op misselijkheid bij het starten met Saxenda te minimaliseren. Omdat u de dosering langzaam verhoogt, kan uw lichaam zich aanpassen aan de medicatie en zal de misselijkheid meestal afnemen. Uw arts kan het doseerschema aanpassen als u de bijwerkingen niet kunt verdragen.

Waar injecteert u Saxenda?

 • Saxenda® wordt toegediend als een onderhuidse injectie (subcutaneinjectie). Injecteer het niet in een ader of spier.
 • De beste plaatsen om te injecteren zijn
  •  aan de voorzijde van uw dijen,
  • de voor­zijde van uw middel (buik)
  • of uw bovenarm.
 • Voordat u de pen voor het eerst gebruikt, laat uw arts of verpleegkundige u zien hoe u de pen moet gebruiken.

Video gebruikershandleiding Saxenda pen

Bewaaradviezen

Vóór gebruik:
Bewaar Saxenda® vóór het eerste gebruik in de koelkast bij een temperatuur van 2°C tot 8°C. Niet in de vriezer of in de buurt van het vriesvak bewaren. Wanneer Saxenda® bevroren is geweest, verliest het namelijk zijn werking.

Tijdens gebruik:
Na ingebruikname kan Saxenda® gedurende een maand worden bewaard beneden 30°C of in de koelkast (2°C – 8°C). Houd de dop op de pen ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.
Die is te vinden op het etiket van de pen en op het kartonnen doosje na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bent u vergeten Saxenda® te gebruiken?
Als u een dosis vergeet en u zich dat herinnert binnen 12 uur na het gebruikelijke tijdstip van gebruik, injecteer het geneesmiddel dan zodra u zich dat herinnert. Als het echter meer dan 12 uur geleden is dat u Saxenda® had moeten gebruiken, slaat u de gemiste dosis over en injecteert u de volgende dosis de volgende dag op het gebruikelijke tijdstip. Neem de volgende dag geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Ook mag u de volgende dag de dosis niet verhogen om een vergeten dosis in te halen.

Naalden voor uw Saxenda® pen
De pen is ontworpen voor gebruik met NovoFine® naalden voor eenmalig gebruik met een lengte tussen 4 en 8 mm en een dikte van 30­32G. Voor iedere injectie dient een nieuwe naald gebruikt te worden. De pen en naalden mogen nooit met anderen gedeeld worden.

Gaat u op reis?
Gaat u binnenkort op reis? Dan is een goede voorbereiding van groot belang. Naast de normale bewaarcondities moeten op vakantie soms extra maatregelen worden genomen om Saxenda® te beschermen tegen bevriezing of om Saxenda® niet boven de 30°C te laten komen, bijvoorbeeld:

 • bewaren in een koelbox.
 • bewaren in koeltasje.

Daarnaast moet op het volgende worden gelet: u mag Saxenda® niet:

 • in direct zonlicht leggen.
 • in een in de zon geparkeerde auto bewaren.
 • direct tegen het koelelement aanleggen in een koelbox of koeltasje i.v.m. bevriezing.
 • bewaren in een auto die in de vrieskou staat (bijvoorbeeld op wintersport).
 • meenemen in het bagageruim van een vliegtuig i.v.m. bevriezing.

FAQ Saxenda

Hoeveel val ik af met Saxenda?

Het is niet ongewoon dat cliënten 1 kg per week afvallen, maar het is per cliënt verschillend hoeveel ze afvallen bij het gebruik van Saxenda. Het gebruik van Saxenda is daarnaast het meest effectief als het samengaat met een leefstijl verandering.

De behandeling met Saxenda moet worden gestaakt als de cliënt na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaams- gewicht is kwijtgeraakt.

Wie kan saxenda voorschrijven?

Alleen een arts mag Saxenda voorschrijven, na een consult dat fysiek heeft plaatsgevonden. Een online consult waarbij medicatie wordt voorgeschreven was tijdens de COVID-19 lockdown periode tijdelijk mogelijk, maar is inmiddels niet meer toegestaan.

Hoe snel werkt saxenda / liraglutide?

De dosering Saxenda moet de cliënt opbouwen in 4 weken. Ervaringen van cliënten laten zien dat Saxenda vrijwel direct effect heeft op het honger gevoel en verzadiging, maar dat er in het begin ook milde bijwerkingen kunnen optreden, zoals misselijkheid.

De behandeling met Saxenda moet worden gestaakt als de cliënt na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaams- gewicht is kwijtgeraakt.

Hoe lang doe ik met 1 pen Saxenda?

Een voorgevulde pen bevat 18 mg liraglutide. Met een prik kunt u een dosis toedienen van 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg en 3,0 mg. Dat betekent dat als u op een onderhoudsdosering zit van 3,0 mg zit u 6 prikken kunt toedienen met 1 pen = 6 dagen.

Saxenda is verkrijgbaar in verpakkingen met 1, 3 of 5 pennen. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten zijn in de handel gebracht.

Hoe lang kan ik Saxenda gebruiken?

Er zit geen maximum tijd aan het gebruik van Saxenda. Mocht u Saxenda willen blijven gebruiken dan kan dit, zolang u geen conflicterend medicatie gebruikt of contra indicaties heeft ontwikkelt.

Saxenda remt de eetlust en geeft u een verzadigd gevoel. Dit geeft u de mogelijkheid om uw leefstijl te kunnen aanpassen, zodat u slechte gewoontes kunt afleren. In het beste geval gebruikt u Saxenda om op uw streefgewicht te komen en verandert u tegelijkertijd uw leefstijl dusdanig dat u op een gezond gewicht kunt blijven zonder dat u medicatie nodig heeft.

Afspraak maken

Voor een behandeling of gratis consult kunt u rechtstreeks bellen met het centrale nummer of het contactformulier invullen op de afspraken pagina.

Maandag – Zaterdag: 08:00 - 19:00

Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Duiven en Groningen