CLOSE

Is Botox veilig?

Botox kan worden beschouwd als een uiterst veilig product mits het deskundig wordt toegediend door een gekwalificeerde arts. De toepassing van Botox in de cosmetische sector is grondig getest op zowel korte als lange termijn effecten en officieel goedgekeurd. 

Waar moet je op letten bij Botox

Botuline toxine, oftewel Botox in de volksmond, is een geregistreerd geneesmiddel en wordt al vele jaren in de medische wereld gebruikt. Des al niet te min raden we u aan om zelf ook uw huiswerk te doen bij het kiezen van een kliniek en arts waar u de behandeling wilt laten uitvoeren.

 • Zorg ervoor dat uw arts BIG geregistreerd is, lid is van NVCG en bij voorkeur ook Cosmetisch Arts KNMG is.
 • Het is uiterst belangrijk dat het merk Botuline toxine voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn en dat het merk voorzien is van een CE-keurmerk. Vraag hiernaar bij uw arts.
 • Idealiter bezit het merk Botox ook het Amerikaanse FDA-certificate (Food and Drug Administration Certificate). De eisen van het FDA-certificate zijn strenger dan het Europese CE-keurmerk.

utrecht bart biermans mirthe van der putten body clinc Bart Biermans en Mirthe van der Putten prepareren Botox

Toepassingen Botox in verschillende specialismen

In de geneeskunde wordt Botuline toxine, naast de cosmetische sector, al jarenlang ingezet in verschillende specialismen. Onder andere:

 • Neurologie gebruikt Botox om bepaalde spasmen tegen te gaan
 • Urologie voor blaasproblematiek
 • Dermatologie voor hyperhidrosis (overmatig transpireren)

Bij een medische behandeling met Botox ligt de dosering vaak veel hoger dan bij een cosmetische Botox behandeling.

Verschillende merken Botox in Nederland

In Nederland zijn er een aantal Botuline toxine producten, onder verschillende merknamen, in de handel met de werkzame stof Botuline toxine. De bekende merken die veelvuldig in Nederland worden gebruikt zijn:

 • Botox®
 • Azzalure®
 • Bocouture®

Bovenstaande merken hebben allemaal dezelfde werking, namelijk dat de verbinding tussen de spier en de zenuw tijdelijk wordt onderbroken. Hierdoor kunnen de spier en de zenuw niet meer met elkaar communiceren en ontspannen de spieren.

In de esthetische wereld zag men dat het tijdelijk stilleggen van de verbinding tussen de spier en de zenuw een positief effect kan hebben op het verminderen van lijnen in het gezicht, zoals rimpels of fronslijnen.

Botox en CE-keurmerk

De merken Botox®, Azzalure® en Bocouture® hebben het CE-keurmerk. Dit houdt in dat deze merken voldoen aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn. 

Botuline toxine wordt volgens de EU-wetgeving niet als een medisch hulpmiddel beschouwd. De richtlijn betreffende medische hulpmiddelen is daarom niet van toepassing. Botox valt echter onder de wetgeving inzake geneesmiddelen, die bepaalt dat producten niet in de handel mogen worden gebracht tenzij zij op basis van hun kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid zijn goedgekeurd. Botox is sinds 1994 in de EU toegelaten als geneesmiddel

IGZ controleert de veiligheid van Botox

De IGZ waakt over de veiligheid van geneesmiddelen en controleert zodoende fabrikanten, importeurs en groothandels die actief zijn op dit terrein. De reclame die geneesmiddelenfabrikanten voor hun producten maken is daarbij een steeds belangrijker aandachtspunt voor de IGZ.

Botox of beter gezegd Botuline toxine is een middel dat lokaal de spier verslapt. Aangezien Botox géén medisch hulpmiddel is maar een geregistreerd geneesmiddel kan de IGZ middels de instrumenten van de Geneesmiddelenwet hierop toezien. Tevens zal de IGZ bij meldingen over het op de markt komen van medische hulpmiddelen zonder CE-markering of met vervalste CE-markeringen maatregelen nemen. 

Botox alleen laten toedienen door BIG geregistreerde arts

Ondanks dat Botox een veilig product is, is het zeer belangrijk dat het deskundig door een arts wordt toegediend. Botox is een officieel geregistreerd geneesmiddel daarom mag het ook alleen door een arts worden gebruikt.

Volgens de wet mag iedereen die de studie Geneeskunde heeft afgerond, en dus arts is, het geneesmiddel Botox toedienen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft is de Wet BIG in 1993 in door de eerste kamer aanvaard. Het doel van deze wet is om, naast kwalitatieve zorg te leveren, patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

Een injectie met Botox kan door iedere arts worden toegediend, maar of deze arts daadwerkelijk ook bekwaam en genoeg ervaring heeft is de vraag. 

De doelstelling van deze kwaliteitswet bestaat uit twee kernpunten:

 1. Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, en
 2. Het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg.

Het is dus zeer belangrijk om na te gaan of de arts die u gaat behandelen met Botox daarvoor is opgeleid. Controleer altijd of de arts geregistreerd staat in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing

Lid van de NVCG

Naast dat een arts geregistreerd staat in het BIG-register kan een arts zich aanmelden bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). Dit is een overheidswege erkende wetenschappelijke vereniging voor cosmetische geneeskunde en heeft als doel om de kwaliteit en voorlichting van medische cosmetische behandelingen te verbeteren.

Cosmetisch arts KNMG

Aangezien iedere arts volgens de wet Botox mag toedienen is er een opleiding ontstaan om daadwerkelijk de titel Cosmetisch Arts KNMG te krijgen. Deze artsen laten zien al vele jaren ervaring te hebben met injectables zoals Botox. Een Cosmetisch Arts KNMG wordt gevisiteerd en moet aan de normen voldoen.

De opleiding duurt enkele jaren en is een combinatie van praktijk en theorie. Na de opleiding te hebben afgerond kan er vanuit worden gegaan dat de arts voldoende dossiers heeft opgebouwd, genoeg theoretische kennis heeft én genoeg ervaring in de praktijk heeft. 

Samenvattend

Kortom, Botox is een veilig geneesmiddel in zowel de medische als de cosmetische sector, mits u behandeld wordt door een deskundige en ervaren arts. Bij voorkeur een arts die geregistreerd staat in het BIG-register, lid is van de NVCG en de officiële titel Cosmetisch Arts KNMG draagt. Zorg er tot slot altijd voor dat u wordt behandeld met een merk Botox die zowel een Europees CE-keurmerk heeft als een Amerikaans FDA-keurmerk. Blijf voortdurend kritisch wanneer u besluit een Botox behandeling te ondergaan!

Literatuurlijst en bronnen

 1. Youn, S. W., Seo, K. I., Yoo, J. Y., Park, K. C., & Eun, H. C. (2002). A clinical study of facial wrinkles affected by facial expression muscles treated with botulinum toxin(Botox®). Korean Journal of Dermatology, 40(4), 386-392.
 2. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document//E-8-2016-004829-ASW_NL.html
 3. Inspectie voor gezondheidszorg, Toezichtplan Cosmetische Sector, 2014
 4. https://wetten.overheid.nl/BWBR0007648/2021-01-01
 5. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cosmetische-ingrepen/vraag-en-antwoord/mag-mijn-behandelaar-de-cosmetische-ingreep-uitvoere
 6. https://nvcg.nl/#:~:text=De%20Nederlandse%20Vereniging%20Cosmetische%20Geneeskunde,medische%20cosmetische%20behandelingen%20te%20verbeteren.
 7. https://www.knmg.nl/

The Body Clinic

The Body Clinic is al 15 jaar een toonaangevende kliniek in injectables in Nederland. We zijn gespecialiseerd in Botox en Filler behandelingen, huidverbetering en huidverjonging en als beste getest door de Consumentenbond en met een 9,0 en 2.100 reviews de best gewaardeerde kliniek op Kliniekervaringen.nl. Onze artsen werken al 15 jaar bij The Body Clinic als cosmetisch arts. De artsen van The Body Clinic zijn BIG geregistreerd, lid van NVCG en cosmetisch arts KNMG.

Recommended Posts
22zomer tips cosmetische behandelingen body clinic.jpg22bsure dnatest thebodyclinic