CLOSE

Saxenda bij de huisarts

simone kouwenberg arts the body clinic 2

In deze blog gaan we in op de rol van de huisarts bij het voorschrijven van Saxenda en waarom een fysiek consult bij een arts verplicht is.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig voor Saxenda?

Alle geregistreerde artsen in Nederland mogen Saxenda voorschrijven, een cliënt hoeft dus niet perse naar de huisarts voor een Saxenda recept. Het is echter wel aan te raden om naar een specialistisch kliniek te gaan als u van plan bent Saxenda te gaan gebruiken, zodat u optimale ondersteuning krijgt tijdens het traject.

Kies voor een specialistisch kliniek met Saxenda begeleiding

Het Saxenda medicijn is met name effectief in combinatie met een leefstijlverandering, daarbij is hulp van een gespecialiseerde arts en een Saxenda voedingscoach van belang. Het is daarom aan te raden om naar een kliniek te gaan die kennis en ervaring heeft met de Saxenda medicatie en begeleiding kan bieden tijdens het traject.

Wordt Saxenda via de huisarts vergoed?

Of het Saxenda Medicijn vergoed wordt heeft niks te maken met het type arts, maar met de voorwaarden van de Nederlandse overheid en zorgverzekeraars. U komt in aanmerking voor vergoede zorg wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Een BMI van 35 of hoger gecombineerd met hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose of een BMI van hoger dan 40. BMI staat voor body mass index. Het is een maatstaf die gebruikt wordt om te bepalen of iemand een gezond gewicht heeft, te zwaar of te licht is.
  2. Al minstens een jaar deelname aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).
  3. Geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben.
  4. (Nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Meer informatie over vergoeding van Saxenda.

Saxenda kan ook onvergoed worden voorgeschreven

De bovenstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op vergoede zorg. Saxenda kan echter ook onvergoed door een arts worden voorgeschreven. Bij een BMI boven de 27 met daarbij ten minste één gewichtsgerelateerde aandoening kan een arts Saxenda al voorschrijven.

Mijn huisarts wil geen Saxenda voorschrijven

In de praktijk zien we dat huisartsen veelal de vergoedingseisen van de zorgverzekeraar hanteren, zoals hierboven omschreven; ook al geeft de cliënt aan bereid te zijn zelf voor het geneesmiddel te betalen.

De rede is vaak dat het voorschrijven van Saxenda (liraglutide) geen standaard huisartsgeneeskunde is. Bij het gebruik van Saxenda is ondersteuning van een arts en voedingscoach belangrijk, een huisartsenpraktijk kan deze ondersteuning vaak niet bieden. Daarom schrijven huisartsen het geneesmiddel vaak pas voor bij een BMI van 35 of hoger met de overige vereisten.

Koop Saxenda nooit online

Er zijn ook veel aanbieders die Saxenda online verkopen. Ons dringende advies is echter om hier niet op in te gaan. Saxenda is een receptplichtig medicijn, dat alleen wordt uitgegeven als u op een fysiek consult bent geweest bij een arts. Deze restricties rondom medicatie hebben een rede. Als u Saxenda online koopt heeft u geen idee van de echtheid van het medicijn en is er geen arts geweest die uw gezondheidsrisico’s heeft beoordeeld. U neemt daarmee een levensgevaarlijk risico. Ga daarom altijd naar een arts voor een consult. Dat kan zijn bij uw huisarts, The Body Clinic of een andere specialist, zolang u maar een echte arts fysiek raadpleegt.

Recommended Posts
verzorging huid zwangerschap 1cosmetische behandelingen leeftijdsgroepen body clinic