CLOSE

Welke zorgverzekeraar vergoed Saxenda?

nicoline nijman video background 4 3 1

Elke zorgverzekeraar in Nederland vergoed sinds 22 mei 2022 Saxenda (Liraglutide) uit het basispakket. Je moet dan wel voldoen aan een aantal strikte voorwaarden. 

Voorwaardes vergoeding Saxenda

Hieronder de 7 voorwaarden om Saxenda vergoed te krijgen uit het basispakket bij de zorgverzekeraar:

 1. Je moet ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 75 jaar.
 2. De vergoeding geldt alleen voor mensen met een BMI (Body Mass Index) van 35 en hoger, die al minstens 1 jaar deelnemen aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Een GLI-programma oftewel de gecombineerde leefstijlinterventie helpt mensen hun leefstijl aan te passen door meer te bewegen en gezonder te eten. Met als doel een blijvende verandering in het de leefstijl te bewerkstelligen.
 3. Daarnaast geldt de vergoeding voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 en 1 van 3 bijkomende ziektes moeten hebben die zorgen voor een extreem verhoogd gezondheidsrisico dat samenhangt met hun gewicht. Deze ziektes zijn:
  1. hart- of vaatziekte
  2. slaapapneu
  3. of artrose
 4. De vergoeding geldt ook voor mensen met een BMI van 40 of hoger.
 5. Je mag dan geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben.
 6. Je komt (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.
 7. Tot slot is een voorwaarde dat je met Saxenda moet stoppen als na 3 maanden je gewicht niet met tenminste 5% is afgenomen.

Saxenda is het eerst medicijn voor afvallen dat wordt vergoed

Saxenda is het eerste medicijn tegen overgewicht dat in Nederland wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Een behandeling met Saxenda kost op jaarbasis ongeveer € 2.600 per patiënt, dit krijg je dus vergoed indien je voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. 

Het Nederlandse zorgstelsel

Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Iedereen heeft toegang tot dezelfde zorg, jong en oud, arm of rijk en gezond of ziek. We betalen hier allemaal aan mee via belastingen en premies. Iedere Nederland is dan ook verplicht een basisverzekering af te sluiten. Het basispakket bevat goede zorg tegen een redelijke prijs. De maandelijkse kosten voor een basisverzekering verschillen per verzekeraar. De premie is gemiddeld tussen €110 en €140 per maand. 

Het Zorginstituut Nederland draagt bij aan goede en passende zorg voor iedere Nederlander. Dit geldt voor behandelingen waarvan vaststaat dat deze echt werken.

Na een advies van Zorginstituut Nederland in februari 2022 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten het advies om Saxenda op te nemen in het basispakket overgenomen en in werking gesteld. 

Recommended Posts
22bodyclinic mesogun schoonheidsspecialiste2222bodyclinic denhaag opening parkstraat10122