CLOSE

Mysimba®

Naltrexon en Bupropion

De informatie op deze pagina is medisch getoetst door
Drs. Nicolette Lammers

Wat is Mysimba?

Mysimba (stofnamen: naltrexon en bupropion) is een geneesmiddel met orale toediening dat wordt gebruikt om volwassenen die lijden aan obesitas te helpen af te vallen en op gewicht te blijven. Dit geneesmiddel werkt op gebieden in de hersenen die betrokken zijn bij de regulatie van voedselinname en energieverbruik. Mysimba is ontwikkeld door het farmaceutisch bedrijf Goodlife en is alleen op recept verkrijgbaar.

Naltrexon en Bupropion

Naltrexon en bupropion zijn de stofnamen van het medicijn dat wordt gebruikt in Mysimba. Een tablet met gereguleerde afgifte bevat 8 mg naltrexon(hydrochloride) en 90 mg bupropion(hydrochloride). Naltrexon vermindert de voeldselverlangens en bupropion werkt op het beloningssysteem in de hersenen om de eetlust te verminderen.

Mysimba kopen

Mysimba is een receptplichtig medicijn, wat betekent dat het alleen op recept van een arts verkrijgbaar is. Mysimba is met name effectief als het wordt gebruikt in combinatie met een leefstijlplan.

Mysimba prijs

De prijs van Saxenda wordt bepaald door de apotheker.

Voor wie is Mysimba geschikt?

Mysimba wordt voorgeschreven bij volwassen patiënten met een aanvankelijke BMI (Body Mass Index) van:

 • ≥ 30 BMI (obesitas), of
 • ≥ 27 BMI tot < 30 BMI (overgewicht) die ten minste één gewichtsgerelateerde aandoening hebben, zoals suikerziekte, een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, artrose of slaapapneu.

De behandeling met Mysimba moet worden gestaakt als na 16 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van het aanvankelijke lichaamsgewicht is kwijtgeraakt.

Mysimba recept

Mysimba is alleen op recept van een arts verkrijgbaar als de cliënt voldoet aan de hierboven omschreven indicaties.

De stoffen die in Mysimba zitten

 • De werkzame stoffen in dit middel zijn 8 mg naltrexon en 90 mg bupropion.
 • Andere stoffen in dit medicijn zijn: microkristallijne cellulose, hydroxypropylcellulose, watervrije lactose, lactosemonohydraat, cysteïnehydrochloride, crospovidon type A, magnesiumstearaat, hypromellose, dinatriumedetaat, colloïdaal siliciumdioxide en indigokarmijnaluminiumlak.

Is Mysimba veilig?

Mysimba is goedgekeurd door de FDA en het ministerie van volksgezondheid. Het Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld dat Mysimba moet worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem voor patiënten met ernstig overgewicht. Mysimba is in Nederland alleen op recept verkrijgbaar.

Mysimba vergoeding door de zorgverzekeraar

Het medicijn Mysimba kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met overgewicht worden vergoed uit het basispakket. De vergoeding geldt alleen voor mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger, of 27 of hoger met een gewichtsgerelateerde aandoening, die al minimaal 1 jaar deelnemen de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en daarmee onvoldoende gewichtsverlies hebben bereikt.

Bijwerkingen Mysimba

Net zoals bij alle medicatie kan het gebruik van Mysimba bijwerkingen veroorzaken. De dosering wordt daarom langzaam opgebouwd, zodat u de minste kans heeft op bijwerkingen.
De meest voorkomende bijwerkingen van Mysimba zijn:

 • hoofdpijn,
 • misselijkheid,
 • diarree,
 • obstipatie
 • en overgeven.

De meeste bijwerkingen zijn mild en zullen verdwijnen zodra u op een continue dosering zit. Het helpt ook om u aan bepaalde eet- en drinkadviezen te houden. Dit zal uw coach met u bespreken.

Een volledige lijst met bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter in de verpakking van Mysimba. Heeft u vragen over bijwerkingen of krijgt u (teveel) last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of coach. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Dosering Mysimba

Doseerschema voor gebruik volwassenen
De dosering van Saxenda is 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg of 3 mg. Het doseerschema voor het gebruik van volwassenen ziet u hieronder. U bouwt de dosering langzaam op in 5 weken van 0,6 mg tot de maximale dosering van 3,0 mg.

 • Week 1 – 1 tablet, ‘s ochtends
 • Week 2 – 1 tablet, ‘s ochtends en ‘s avonds
 • Week 3 – 2 tabletten ‘s ochtends en 1 tablet ‘s avonds
 • Week 4 – 2 tabletten, ‘s ochtends en ‘s avonds

Maximale toegestane dosering is 2 tabletten tweemaal daags. Gebruik dit middel altijd zoals uw arts u dat heeft verteld.

Het doseerschema is opgesteld om de kans op bijwerkingen bij het starten van de Mysimba te minimaliseren. Omdat u de dosering langzaam verhoogt, kan uw lichaam zich aanpassen aan de medicatie en heeft u minder kans op het ontstaan van bijwerkingen. Indien u last heeft van bijwerkingen, kan uw arts, in overleg met u, het doseerschema aanpassen.

Wanneer kunt u Mysimba niet gebruiken?

In de volgende gevallen mag u Mysimba niet gebruiken:

 • Tijdens zwangerschap of borstvoeding;
 • in geval van een niet goed gereguleerde of te hoge bloeddruk;
 • in geval van epilepsie of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen;
 • in geval van een tumor in het centrale zenuwstelsel;
 • in geval van een psychische aandoening;
 • in geval van ernstig leverfalen;
 • bij het eindstadium van nierfalen;
 • in geval van een allergie voor een van de stoffen in Mysimba;
 • wanneer u ouder bent dan 75 jaar.

Verder zijn er medicijnen die niet samen met Mysimba gebruikt mogen worden, namelijk bepaalde antidepressiva, antipsychotica, chronisch gebruik van slaapmiddelen, 1e generatie antihistaminica, antimalariamiddelen, opioiden, chinolonen, theofylline, corticosteroïden en bepaalde diabetesmedicijnen.

Bewaaradviezen

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de strip na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bent u vergeten Mysimba te gebruiken?
Als u een dosis vergeet in te nemen, slaat u deze over en neemt u de volgende tablet(ten) op de gebruikelijke tijd in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u te veel tabletten heeft ingenomen, heeft u een grotere kans op een toeval of andere bijwerkingen zoals beschreven hieronder. Niet uitstellen, neem direct contact op met uw arts of de afdeling eerste hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Mysimba nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan de arts.

Als u stopt met het innemen van Mysimba
U moet Mysimba ten minste 16 weken innemen voor het volledige effect. Stop niet met het innemen van Mysimba voordat u met uw arts heeft gesproken. U moet het gebruik van de Mysimba afbouwen zoals u het heeft opgebouwd.

FAQ Saxenda

Hoeveel val ik af met Mysimba?

Het is niet ongewoon dat cliënten 1 kg per week afvallen, maar het is per cliënt verschillend hoeveel ze afvallen bij het gebruik van Mysimba. Het gebruik van Mysimba is daarnaast het meest effectief als het samengaat met een leefstijlverandering.

Wie kan Mysimba voorschrijven?

Alleen een arts mag Mysimba voorschrijven, na een consult dat fysiek heeft plaatsgevonden.

Afspraak maken

Voor een behandeling of gratis consult kunt u rechtstreeks bellen met het centrale nummer of het contactformulier invullen op de afspraken pagina.

Maandag – Zaterdag: 08:00 - 19:00

Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag, Duiven en Groningen