CLOSE

Rybelsus®

Semaglutide

De informatie op deze pagina is medisch getoetst door
Drs. Nicolette Lammers

Wat is Rybelsus?

Rybelsus (stofnaam: semaglutide) is een medicijn dat wordt gebruikt om diabetes type 2 behandelen. Het behoort tot een klasse medicijnen die glucagonachtige peptide-1 (GLP-1)-receptoragonisten worden genoemd. Die werken in op de natuurlijke GLP-1-receptoren van het lichaam om de bloedsuikerspiegel te helpen reguleren. Rybelsus werkt door de insulineproductie te stimuleren en de hoeveelheid glucose die door de lever wordt geproduceerd te verminderen. Dit helpt de bloedsuikerspiegel binnen een gezond bereik te houden en kan risicofactoren voor diabetes zoals hartaandoeningen, beroertes en nierschade verminderen.

Semaglutide

Semaglutide is het actieve ingrediënt in Rybelsus dat helpt om de bloedsuiker beter te reguleren door de insulineproductie uit bètacellen van de pancreas te stimuleren en de gluccagon-uitscheiding door alfacellen van de alvleesklier te verminderen. Ook vermindert het de eetlust, doordat het de maaglediging vertraagt en in de hersenen het gevoel van verzadiging verhoogt en het gevoel van honger verlaagt; dit kan gunstig zijn voor mensen met diabetes type 2 die overgewicht of obesitas hebben, aangezien het verliezen van gewicht kan helpen om de diabetes beter te reguleren.

Rybelsus kopen

Rybelsus is een receptplichtig medicijn, wat betekent dat het alleen op recept van een arts verkrijgbaar is. Ryblsus is met name effectief als het wordt gebruikt in combinatie met een leefstijlplan.

Rybelsus prijs

De prijs van Ryblsus wordt bepaald door de apotheker.

Voor wie is Rybelsus geschikt?

Rybelsus is geschikt voor volwassenen met diabetes mellitus type 2 die extra hulp nodig hebben bij het beheersen van hun bloedsuikerspiegel, als andere geneesmiddelen tegen diabetes niet effectief genoeg zijn geweest of ongeschikt zijn geacht, als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging. Alleen een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan beslissen of deze behandelingsoptie het beste voor u zal werken op basis van individuele omstandigheden.

Rybelsus recept

Rybelsus is alleen op recept van een arts verkrijgbaar als de cliënt voldoet aan de hierboven omschreven indicaties.

De werking van Rybelsus

De werkzame stof in Rybelsus, semaglutide, verhoogt de hoeveelheid insuline die de alvleesklier afgeeft in reactie op voedsel. Dit helpt bij het reguleren van de bloedglucosespiegel. Een bijkomend effect van Rybelsus is gewichtsverlies, het medicijn is echter primair bedoeld voor de behandeling van diabetes type 2.

De stoffen die in Rybelsus zitten

 • De werkzame stof in dit middel is semaglutide, een glucagon-achtige peptide-1-receptoragonist (GLP-1 RA). GLP-1-RA’s werken in op specifieke receptoren die op pancreascellen worden aangetroffen en die de insulinesecretie helpen verhogen wanneer dat nodig is.

Is Rybelsus veilig?

Rybelsus is goedgekeurd door de FDA en het ministerie van Volksgezondheid. Het is bewezen dat Rybelsus veilig is voor de meeste mensen wanneer het wordt ingenomen zoals voorgeschreven door hun zorgverlener. Mensen die zwanger zijn of borstvoeding geven, moeten het gebruik van dit medicijn vermijden, tenzij anders geïnstrueerd door hun zorgverlener. Andere condities waarbij dit middel niet gebruikt mag worden zijn: hartfalen, een ernstige lever- of nierfunctie, diabetes type 1, een ernstige maag- of darmaandoening, mensen die een maagverkleinende operatie hebben ondergaan of een leeftijd van boven de 75 jaar.

Het verschil tussen Rybelsus en Ozempic

Rybelsus en Ozempic zijn producten van hetzelfde farmaceutische bedrijf: Novo Nordisk. In Rybelsus en Ozempic zit dezelfde werkzame stof: semaglutide. Beiden worden gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2.

Toediening
Verschil in toediening van Rybelsus en Ozempic

 • Rybelsus tabletten moeten dagelijks worden ingenomen.
 • Ozempic moet wekelijks worden geïnjecteerd.

Het verschil tussen Rybelsus en Wegovy

Rybelsus en Wegovy zijn producten van hetzelfde farmaceutische bedrijf: Novo Nordisk. In Rybelsus en Wegovy zit dezelfde werkzame stof: semaglutide.

Gebruik
Verschil in gebruik van Rybelsus en Wegovy.

 • Rybelsus wordt gebruikt om diabetes type 2 te behandelen.
 • Wegovy wordt gebuikt voor de behandeling van obesitas.

Toediening
Verschil in toediening van Rybelsus en Wegovy.

 • Rybelsus tabletten moeten dagelijks worden ingenomen.
 • Wegovy moet wekelijks worden geïnjecteerd.

Rybelsus vergoeding door de zorgverzekeraar

Het medicijn semaglutide wordt door de zorgverzekeraar vergoed voor een kleine groep menwsen. Wanneer u diabetes type 2 heeft en een BMI groter of gelijk aan 30. De vergoeding geldt alleen wanneer uw bloedglucosewaarden onvoldoende kunnen worden gereguleerd met de combinatie van metformine en sulfonyluremderivaat in de maximaal verdraagbare doseringen. Daarnaast zijn er nog een paar andere factoren die meespelen. U vindt ze op de site van Zorginstituut Nederland.

Bijwerkingen Rybelsus

Net zoals bij alle medicatie kan ook Rybelsus bijwerkingen veroorzaken. De dosering wordt daarom langzaam opgebouwd, zodat u de minste kans heeft op bijwerkingen.
De meest voorkomende bijwerkingen van Rybelsus zijn:

 • hoofdpijn,
 • misselijkheid,
 • diarree,
 • obstipatie
 • en overgeven.

Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans na een paar dagen of weken.

Een volledige lijst met bijwerkingen kunt u hier downloaden en vindt u in de bijsluiter in de verpakking van uw Rybelsus. Heeft u vragen over bijwerkingen of krijgt u (teveel) last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of coach. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Dosering Rybelsus

Doseerschema voor gebruik volwassenen
De dosering van de Rybelsus is 3 mg, 7 mg of 14 mg.
Het doseerschema voor volwassenen ziet u hieronder. U bouwt de dosering langzaam op in 12 weken van 3 mg tot de maximale dosering van 14 mg.

  • Week 1 t/m 4 – 3 mg per dag
  • Week 5 t/m 8 – 7 mg per dag
  • Week 9 t/m 12 – 14 mg per dag

14 mg per dag is de maximaal toegestane dosering. Gebruik dit middel altijd zoals uw arts u dat heeft verteld.

Het doseerschema is opgesteld om de kans op bijwerkingen bij het starten van de Rybelsus te minimaliseren. Omdat u de dosering langzaam verhoogt, kan uw lichaam zich aanpassen aan de medicatie en heeft u minder kans op het ontstaan van bijwerkingen. Indien u last heeft van bijwerkingen kan uw arts, in overleg met u, het doseerschema aanpassen.

Hoe neemt u Rybelsus in?

 • Neem het tablet dagelijks in met water.
 • Neem het tablet op een lege maag.
 • Wacht na inname minstens 30 minuten met eten, drinken of inname van andere medicatie.

Bewaaradviezen

Tijdens gebruik:
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht. Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Buiten het bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en op de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bent u vergeten Rybelsus te gebruiken?
Als u bent vergeten een dosis in te nemen, slaat u de vergeten dosis over en neemt u de volgende dag uw gebruikelijke dosis in.

FAQ Saxenda

Kan ik afvallen met Rybelsus?

Rybelsys is medicatie die wordt gebruikt om mensen met diabetes type 2 te behandelen. Een bijkomstigheid van dit medicijn is gewichtsverlies.

Afspraak maken

Voor een behandeling of gratis consult kunt u rechtstreeks bellen met het centrale nummer of het contactformulier invullen op de afspraken pagina.

Maandag – Zaterdag: 08:00 - 19:00

Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch, Den Haag, Duiven en Groningen