CLOSE

Zijn Botox en fillers echt veilig?

nicoline nijman video background 4 3 1

Onze arts Nicoline Nijman stond met een uitgebreid artikel over de veiligheid van Botox en fillers in magazine Villa d’Arte. Lees hieronder het artikel:

Zijn Botox en fillers echt veilig?

Hoe innovaties en ervaren artsen de veiligheid van behandelingen bij The Body Clinic naar een hoger niveau tillen.

De cosmetische kliniek The Body Clinic bestaat deze maand 15 jaar ­vrij lang in een industrie die pas 20 jaar geleden begon. Door zich al 15 jaar lang op met name Botox en fillers te focussen is The Body Clinic in Nederland uitgegroeid tot een toonaangevende kliniek. The Body Clinic is “Als beste getest” door de Consumentenbond en staat op vergelijkingswebsite Kliniekervaringen.nl met een 9,0 en ruim 2.000 ervaringen op de eerste plaats als “Best gewaar­ deerde cosmetische kliniek”.

De goede naam van de kliniek komt niet alleen voort uit de resul­taten die de artsen behalen met injectables; ook staat de kliniek bekend om haar veiligheid en innovatie. Door het inzetten van innovatieve hulpmiddelen is The Body Clinic erin geslaagd het risico op complicaties voor haar cliënten tot een minimum te beperken ­daarover later meer.

Botox en fillers: niet meer taboe

Voorheen zat er nog een taboe op het ondergaan van een behandeling met Botox of fillers. Je werd geasso­cieerd met de Amerikaanse ‘plastic fantastic’ look. Dat taboe is er volledig af en de markt is een stuk volwassener geworden. Het doel van een cosmetische behandeling is dat iemand er net iets frisser en gezonder uitziet, zonder dat het op­ valt. Door deze aanpak verdwijnen cosmetische behandelingen steeds meer uit de taboesfeer.

Het opvullen van rimpels of andere gebieden in het gezicht met tijdelij­ke fillers is de afgelopen jaren flink in populariteit gestegen. Uit onder­ zoek van het Erasmus MC blijkt dat maar liefst 1 op de 50 vrouwen in ons land zich heeft laten behande­len met fillers of botox en dit aantal neemt alleen maar toe.

Veiligheid staat voorop

We vinden het in toenemende mate belangrijk om in natuurlijke schoonheid te investeren, of dit nu is om gracieuzer ouder te worden of om een bepaald schoonheids­ideaal te evenaren. Eén ding staat voorop en dat is dat het veilig moet gebeuren.

Door de strakke regelgeving in Ne­derland verlopen deze behande­lingen in ons land, in vergelijking met het buitenland, relatief goed. Artsen kunnen zich in Nederland specialiseren tot Cosmetisch arts KNMG. Vanaf 2019 is “Cosmetisch arts” een beschermde titel en mogen bijvoorbeeld huisartsen of ‘bijklussende’ tandartsen zich niet meer cosmetisch arts noemen. Dat maakt het voor cliënten mak­kelijker om een keuze te maken voor een goede arts.

“Bij The Body Clinic proberen wij er alles aan te doen om veiligheid voorop te stellen en ook om het
te verwachten resultaat van de behandeling realistisch te bespre­ken met onze cliënten. Naar mijn mening zouden beroemdheden via social media de mogelijke com­plicaties en de daarbij horende veiligheidsaspecten van injectables moeten benadrukken en niet mensen het hoofd op hol moeten brengen,” aldus Cosmetisch arts KNMG Nicoline Nijman.

Nicoline Nijman vertelt: “De cosmetische markt maakt een ge­weldige ontwikkeling door. Mensen hoeven zich niet langer te schamen en een week van hun werk vrij te nemen voor een filler behandeling.

Jongeren zijn kwetsbaar

Dat fillers en Botox uit de taboe sfeer verdwijnen heeft ook een keerzijde. Jongeren kunnen
hier de dupe van worden. Deze kwetsbare groep doet met name inspiratie op via social media kanalen. Op social media zorgen filters op foto’s ervoor dat het schoonheidsideaal onwerkelijk is geworden. Daarnaast pronken beroemdheden met hun schoonheid en laten daarbij bijvoorbeeld hun onnatuurlijk grote lippen zien. Ik vind dat het mijn taak is als cosmetisch arts jongeren te beschermen. Ik verkoop liever “nee” of raad een minder invasieve behandeling aan als jongeren ‘over the top’ gaan.”

Fillers waren toch al veilig?

Nicoline Nijman: “De populari­teit van injectables is enorm en prijsvechters hebben hun intrede gedaan in de cosmetische markt. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, zolang de lage prijzen maar niet ten koste gaan van de veiligheid van de cliënt. Dit is he­ laas niet altijd het geval. De focus ligt vaak op het drukken van de kosten en niet op de veiligheid van de cliënt en het behalen van een natuurlijk resultaat. De klinieken huren onervaren artsen die als taak krijgen zo veel mogelijk product in te spuiten. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de risico’s van een behandeling, met alle gevolgen van dien. De complicaties groeien onevenredig en cosmetische behandelingen krijgen onterecht een slechte naam.”

In Nederland is het bij cosmetische behandelingen alleen toegestaan om tijdelijke fillers te gebruiken. Permanente fillers (niet oplosbaar) kunnen ernstige complicaties ver­ oorzaken die niet te corrigeren zijn. Het gebruik van permanente fillers is dan ook sinds 2015 verboden in Nederland. De huidige tijdelijke hyaluronzuur fillers hebben de prachtige eigenschap dat ze kun­nen worden opgelost.

Nicoline Nijman over het gevaar van fillers en bloedvaten: “Tijde­lijke fillers op basis van hyaluron­zuur zijn veilig bevonden, mits je ze juist worden gebruikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan een tij­delijke filler blijvende complicaties met zich meebrengen. Als je een filler in een bloedvat spuit, dan wordt het bloedvat afgesloten; dit noemen we vaatocclusie. De huid­ cellen in dat gebied sterven dan af. Tot op de dag van vandaag zijn we op zoek naar manieren om een filler behandeling nog nauwkeu­riger en veiliger uit te voeren om langdurige en tijdelijke complica­ties te minimaliseren. Bij The Body Clinic hebben we daar een aantal hulpmiddelen voor ingezet met goede resultaten. Een DNA­-test om te kijken of een cliënt aanleg heeft voor complicaties en een MRI­-scan om het slagadernetwerk in kaart te brengen.”

ARtery3D – Technologie om het slagadernetwerk in kaart te brengen

De hedendaagse technologie groeit mee met de mogelijk­ heden om de veiligheid van filler behandelingen te vergroten.
The Body Clinic heeft de handen ineengeslagen met de Belgische start­up Augmented Reality. Begin dit jaar lanceerde zij ARtery3D, een technologie die het complexe slagadernetwerk op het gezicht van de cliënt kan weergeven door voor de filler behandeling een MRI te ondergaan. “Iedere cliënt is uniek en ook hun anatomie. Dit product stelt ons als artsen bij The Body Clinic in staat om fillers nog nauwkeuriger te injecteren en om risico’s van arteriële complica­ties te minimaliseren. Een mooie bijkomstigheid is dat tijdelijke complicaties zoals blauwe plek­ken en pijn door het gebruik van ARtery3D ook kunnen worden beperkt,” aldus Nicoline Nijman.

DNA-test helpt complicaties voorkomen

Over het algemeen hebben de meeste mensen plezier van hun fillers. Mocht het toch misgaan, dan worden de vingers vaak gewezen naar de arts die de fillers heeft geplaatst, maar het kan ook voorkomen dat het lichaam zelf een afweerreactie heeft op de fillers, iets waar de behandelaar in principe niets aan kan doen.

Nicoline Nijman: “Het gaat om mensen bij wie het afweersysteem afwijkend reageert op de filler en de filler afstoot. Dit kan resulte­ren in langdurige pijn, ellende en soms permanente schade aan het gezicht. Bij The Body Clinic zetten we als een van de eerste klinieken in Nederland een hoogkwalitatieve DNA-­test van Bsure in om te tes­ten of een cliënt dit risico loopt.”

Het team van Bsure heeft meer dan 6 jaar wetenschappelijk on­derzoek gedaan naar het verband tussen fillers en complicaties. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een combinatie van twee specifieke genen kan leiden tot een grotere kans op complicaties na een filler behandeling. “Voor de Bsure DNA-­test heb je alleen een beetje wangslijm nodig; de test zal dan uitwijzen of je deze specifieke genen combinatie hebt. Mocht de uitslag positief zijn, dan wordt het sterk afgeraden over te gaan tot een filler behandeling. De ellende is je dan bespaard geble­ven! Complicaties komen dus niet alleen door onbekwame artsen. Je kan de beste arts hebben met veel ervaring die de beste producten gebruikt, maar hoe je lichaam op injectables reageert weet je niet van tevoren,” aldus Nicoline Nijman.

Nauwe samenwerking met dé complicatiearts van Nederland

“Bij The Body Clinic doen we er alles aan om complicaties van injectables te minimaliseren. Complicaties compleet vermijden is helaas nog niet mogelijk. Mocht het dan toch misgaan dan overlegt een arts van The Body Clinic altijd direct met dé complicatie arts van Nederland, dr. Tom Decates,” vertelt Nicoline Nijman.

Dr. Decates is gepromoveerd op het gebied van complicaties door injectables en is daarmee een grondlegger op het gebied van wetenschappelijk onderzoek bin­nen de cosmetische geneeskunde. Mocht het nodig zijn, dan wordt een cliënt met een complicatie doorverwezen naar het complica­tie spreekuur in het Erasmus MC. Nederland is als enige land ter wereld gezegend met een com­plicatie spreekuur speciaal voor injectables.

Kortom, er zijn veel ontwikkelin­gen op het gebied van veiligheid van injectables. Om dit behap­ baar te maken voor de normale consument heeft The Body Clinic een checklist opgesteld voor het selecteren van een veilige kliniek en arts. Deze is gebaseerd op het principe dat zowel de arts en kliniek goed moeten zijn, het product veilig moet zijn en jouw lichaam geschikt moet zijn voor de behandeling.

Jouw checklist voor een veilige botox- en fillerbehandeling

Kies de juiste arts en kliniek
1. Check of jouw arts en kliniek bij de NVCG zijn aangesloten, de professionele beroepsorganisatie van de cosmetische branche.Er is een aantal andere kleinere verbonden, maar NVCG is de strengste en toonaangevend in haar protocollen omtrent veilig­heid. Ook kunnen artsen geaccre­diteerd KNMG ­arts worden indien ze voldoende vaardigheden en bijscholing hebben gevolgd. Vraag ernaar bij de kliniek of zoek het op de website van de NVCG nvcg.nl. Alle artsen van The Body Clinic zijn bij de NVCG aangesloten en de meeste zijn KNMG­ arts.

2. Check de reviews van de arts en de kliniek. De toonaangevende site hiervoor is Kliniekervaringen.nl, een onafhankelijke website waar de meeste artsen op zijn aangesloten. Je kan daar per be­ handeling kijken wat de ervaringen van andere klanten zijn.

3. Check of dezelfde arts de in­ take, de behandeling en eventueel gratis nazorg levert. Dit is niet standaard bij alle klinieken, maar wel zo veilig. Neem geen genoe­gen met arts­ondersteuners of helemaal geen gratis controle. De arts moet BIG­ geregistreerd zijn; dit staat meestal op de website.

Kies veilige producten
4. Check welke producten gebruikt worden. Kies A­-merk­ producten waar miljoenen behan­delingen mee zijn uitgevoerd en waarvan de veiligheid is bewezen. Er kan verschil zitten in de veilig­heid en complicatie kans van het product. Veelal zijn de duurdere merken wel het veiligst.

Test of jouw lichaam geschikt is voor Injectables
5. Indien je nog nooit fillers hebt gebruikt en aanleg hebt voor allergische reacties, dan is er een kans dat jouw afweersysteem heftig reageert bij de eerste keer toepassen van fillers. Dit is een van de meeste voorkomende en vervelende complicaties, die voor­ heen moeilijk te voorkomen was. De Bsure DNA­-test kan uitwijzen of je deze genetische aanleg hebt.

6. Ook is het verstandig om bij de eerste filler behandeling een relatief klein volume aan fillers te gebruiken, zodat een eventuele vreemdlichaamreactie nog goed te behandelen is. The Body Clinic heeft strenge protocollen om deze complicatie tot een minimum te be­ perken. Vraag ernaar bij jouw arts.

7. Breng jouw vatennetwerk in kaart met de nieuwste 3D­tech­nologie en voorkom dat jouw arts een belangrijk vat raakt bij de behandeling.

Wil je meer informatie over een veilige injectables­ behandeling? Plan dan nu een gratis consult bij cosmetisch arts KNMG Nicoline Nijman van The Body Clinic.

Recent Posts
22bodyclinic fillers zwelling2222bodyclinic antitranspiratie zweten botoxdry22